مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

my requests

نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ش, ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۰۹:۰۴
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ج, ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ - ۱۲:۴۱
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: د, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ - ۱۳:۴۲
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: د, ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ - ۱۳:۴۲
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: س, ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ - ۱۰:۰۷
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ي, ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۰۵:۰۷
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ش, ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ - ۲۰:۲۷
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: پ, ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۷:۴۹
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ي, ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۱۳:۳۰
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی
نوع درخواست: درخواست ملاقات با مدیرعامل
تاریخ ثبت درخواست: ش, ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۱۱:۲۸
آخرین وضعیت: در انتظار بررسی

صفحه‌ها