مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
انجام خدمات تعمیر، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات... ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزيع آب و تامين و توليد... ۱۳۹۸/۷/۱۰
انجام خدمات رفع حوادث شبکه توزیع آب در حوزه... ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزیع آب و تامین و تولید... ۱۳۹۸/۵/۲۳
اجرای راهبری و بهره برداری، حراست، نگهبانی و... ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزیع آب و تامین و تولید... ۱۳۹۸/۴/۲۵
تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شهرهای... ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تجدید مناقصه عمومی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین ۱۳۹۸/۴/۲۴
خرید کنتور مولتی جت خشکR160(کلاسC) با قابلیت نصب... ۱۳۹۸/۴/۲۲
اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده... ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزيع آب و عملیات لوله... ۱۳۹۸/۳/۲۵
انجام خدمات تعمیر ، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات... ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان... ۱۳۹۸/۳/۲۷
مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده... ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان... ۱۳۹۸/۲/۱۸
اجرای بخشی از کارهای اداری (تامین نیروی انسانی) و... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
خدمات مشترکین شهرستان تاکستان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خدمات مشترکین شهرستان بوئین زهرا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خدمات مشترکین شهرستان البرز ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابات در... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
اصلاح انشعابات و از مدار خارج نمودن شبکه های... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲