مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مناقصه

اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی (۱۳/۹۸)

رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزيع آب و تامين و توليد آب و اصلاح و لوله گذاری آب شهرهای تاکستان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي  (۱۲/۹۸)

Subscribe to RSS - مناقصه