مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

با حکم انتصاب دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به مدت یکسال بعنوان رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان قزوین منصوب شد.

دسته بندی خبر: