مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

واگذاری انشعاب آب به متقاضیان زمینهای افشاری ، شریفی شهر الوند آغاز شد.

جلسه ای با حضور مدیر عامل آبفای استان و معاون مشترکین و مدیر امور آبفای شهرستان البرز در خصوص واگذاری انشعاب آب به متقاضیان زمینهای افشاری، شریفی شهر الوند صورت پذیرفت که مقرر گردید انشعابات درخواست شده از سوی مشترکین واگذار گردد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین در این جلسه  پیرامون درخواست مردمی در ارتباط با ایجاد زیر ساخت آب و فاضلاب زمینهای الحاقی جدید شهر الوند در منطقه افشاری، شریفی تبادل نظر گردید.

در پایان این جلسه خاطر نشان گردید که مدارکی از قبیل سند مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه و کارت ملی از مشترکین دریافت و در اسرع وقت انشعاب واگذار گردد.

 

دسته بندی خبر: