مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور از شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به جهت حضور موثر در رقابت های مهارت های فنی و بهره برداری

مهندس حمید رضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اهداء لوح تقدیر و تندیس به جهت حضور و کسب مقام در این دوره از مسابقات تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین،تیم نصب انشعابات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در این رقابت ها شامل آقایان معین افتخاری، امیر و علی نوروزی با سرپرستی آقای مرتضی کاظمی به مقام سوم نائل شدند.

تیم تعمیرات مدار تابلوهای برق شامل آقایان زرآبادی و سبحانی فر به سرپرستی آقای کاظمی نصب، چهارم شدند.

لازم به ذکر است، مهندس مهدی حسین خانی نیز رئیس کمیته علمی و اجرایی مسابقات مهارت های فنی و بهره برداری استان و عضو کمیته اجرایی بلوک غرب کشوری بودند.

دسته بندی خبر: