مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

انتخاب دو همکار شرکت آبفای استان قزوین به عنوان داوران مهارت های شغلی در سطح کشور

دو نفراز همکاران شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از بین ۵۰ نفر از داوران سطح کشور به عنوان داوران مسابقات مهارت شغلی کشوری انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان قزوین، مهندس "حسین حیدری" مدیر امور بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب در رشته تعمیرات لوله و مهندس "حسین نژادخیر" سرپرست دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در بخش ایمنی این دوره از مسابقات از شرکت آبفای استان قزوین انتخاب شده اند.

دسته بندی خبر: