مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

فروش ۴ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مینودر قزوین

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، فروش ۴ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مینودر قزوین را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند ، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد ، بمنظور كسب اطلاعات بيشتر ، خريد اسناد مزايده از مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به دفتر قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۲۲/۱۰ /۱۳۹۸ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوين، چهار راه وليعصر«عج»، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره ۴ ارائه نمايند .ضمناً زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۱ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ می باشد.

توضیحات: ۱- هزینه آگهی و سایر هزینه های مربوطه طبق اسناد مزایده به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد. ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، لاک گرفته و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد .۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهند بود. ضمناً نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

ردیف

عنوان مزایده

قیمت کارشناسی

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریال

۱

فروش شش دانگ یک قطعه زمین تجاری به مساحت ۸/۴۳۶۶ متر مربع ، قطعه ۱۶ تفکیکی بلوک ۱۹ ، پلاک ۱۴۰۴ ، فرعی از ۲۸۲ فرعی از ۹۴ از ۴۳ اصلی و ۲ فرعی از ۴۱ و ۴۱ اصلی ، واقع در بخش پنج قزوین ، شهرک مینودر، بلوار ۲۲ بهمن ، ضلع جنوبی مجموعه ورزشی الهیه ،  با قابلیت تفکیک و قطعه بندی و همچنین دارای تراکم منطقه ای ۲۰۰ درصد می باشد.

۹۶.۰۶۹.۶۰۰.۰۰۰

۳.۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰

۲

فروش شش دانگ قطعه اول از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۸۳۴ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۰۸ فرعی قطعه ۳۲ تفکیکی به مساحت ۱۵/۷۴ متر مربع ، واقع در بخش پنج قزوین ، شهرک مینودر ، ضلع غربی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، مجموعه تجاری حد فاصل فضای سبز و خیابان عقیل صادقی.

۳.۸۹۲.۸۷۵.۰۰۰

۳۵۸.۶۴۴.۰۰۰

۳

فروش شش دانگ قطعه دوم از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۷۳۱ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۰۸ فرعی قطعه ۳۸ تفکیکی به مساحت ۶۰ متر مربع ، واقع در بخش پنج قزوین ، شهرک مینودر ، ضلع غربی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، مجموعه تجاری حد فاصل فضای سبز و خیابان عقیل صادقی.

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴

فروش شش دانگ قطعه دوم از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۵۵۸ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۱۱ فرعی قطعه ۲۱ تفکیکی به مساحت ۶۰ متر مربع ، واقع در بخش پنج قزوین ، شهرک مینودر ، ضلع شرقی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ،خیابان ۲۰ متری هفت دی ، مجموعه تجاری حد فاصل خیابان سیزده آبان و خیابان مرصاد.

۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰

تلفن  تماس :  ۳۳۳۷۸۰۸۷ ۰۲۸  

                                                *روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۱۰/۱۲
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۳۳۳۷۸۰۸۷ – ۰۲۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات