مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خبر داد:ارتقا تصفیه خانه وتکمیل شبکه فاضلاب قزوین با مشارکت بخش خصوصی

درصورت همکاری بخش خصوصی شرکت آب وفاضلاب بامشارکت علی الحساب ۲۰ میلیارد تومانی، ارتقا تصفیه خانه وتکمیل شبکه فاضلاب قزوین را به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "داراب بیرنوندی" گفت: این شرکت به عنوان سرمایه پذیر در نظر دارد در راستای سیاست های تشویقی برای  مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی، تأمین مالی، اجرا و بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهر قزوین شامل ارتقاء مدول اول تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قزوین را به روش بیع متقابل بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ و تیصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ به سرمايه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

مهندس "داراب بیرنوندی" در ادامه افزود: سهم مشارکت این شرکت نیز از محل اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸،  دویست میلیارد ریال  در سال ۹۸خواهد بود.

وی تصریح کرد: متقاضیان سرمایه گذاری و واجد شرایط می‌توانند با ارائه نامه اعلام آمادگی مشتمل بر ارائه سوابق مدیریتی قابل قبول، منابع مالی در اختیار و برنامه استفاده از پساب، پیشنهاد خود را به دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت ارائه دهند.

دسته بندی خبر: