مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اقدامات صورت گرفته برای احیاء چاه شماره ۱۰شهرتاکستان

مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان انجام عملیات فوق علاوه بر ورود سریع چاه به مدار بهره برداری و جلوگیری از بروز تبعات ناشی از تنش آبی در شهر تاکستان، از نظر ریالی نیز به جهت جلوگیری از حفاری مجدد، خرید لوله جدار و نیز اجرای اتصالات سرچاهی، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد ریال صرفه جویی به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، مهندس "بهروز طاهرخانی" افزود :با توجه به سوختگی الکترو پمپ چاه شماره ۱۰ شهر تاکستان، اکیپ تخلیه و نصب در محل مستقر و نسبت به تخلیه اقدام نمودند که پس از خروج ۶ متر از لوله آبکش، فلنج های لوله مذکور[۱] به  بدنه لوله جدار که به دلیل افت سطح آب زیرزمینی و حرکت لایه های زیرین خاک دچار پارگی گردیده بود، گیر کرده و امکان تخلیه با جرثقیل فراهم نگردید. لذا با توجه به دبی تولیدی چاه، که به میزان ۸۰ متر مکعب بر ساعت بوده و در فصل تابستان، خروج این چاه از مدار بهره برداری، زمینه ساز  ایجاد تنش آبی در شهر بود، در این راستا، جک هیدرولیکی برای تخلیه لوله های چاه، در محل مستقر گردد.

وی در ادامه افزود:پس از استقرار جک و خروج ۵۰ متر از لوله، به دلیل گیر کردن فلنج ها و اعمال فشار زیاده وارد بر لوله آبکش، لوله و کابل در عمق ۵۰ متری قطع گردید و ۱۱۲ متر از لوله و الکترو پمپ و کابل، درون چاه باقی ماند که چنین شرایطی از نظر فنی به منزله مرگ چاه تلقی می گردد. لذا با ویدومتری صورت گرفت از چاه و بر اساس مشاهدات مشخص گردید، لوله در عمق ۵۰ متری به جدار گیر کرده و به صورت معلق درون چاه قرار دارد.

مهندس طاهرخانی خاطر نشان کرد: با استقرار دستگاه و اکیپ متخصص، ابتدا نسبت به اعمال ضربه و فرستاده لوله ها و الکتروپمپ به ته چاه اقدام شد و سپس با استفاده از جک موشکی پارگی لوله جدار در عمق ۵۰ متر ترمیم گردید و پس از انجام ویدومتری مجدد و اطمینان از صحت انجام کار، نسبت به ارسال چنگک به درون چاه و تخلیه لوله ها اقدام گردید.

وی افزود: پس از اتمام عملیات تخلیه، لوله های فلنجی با لوله های بوشنی تعویض گردید و نسبت به تجهیز چاه با یک دستگاه الکتروپمپ مدل ۶۲KW-345/8 اقدام و چاه وارد مدار شد.

 

 

دسته بندی خبر: