مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ امور آبفای شهرستان ها:

ارزیابی عملکرد امورات و ادارات استان طی شش ماهه نخست سال ۹۸ و کسب امتیاز مکتسبه جهت ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر در امورات و ادارات استان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این ارزیابی ها  امور آبفای شهرستان قزوین اول و امور آبفای شهرستان بوئین زهرا دوم شد.

و در ارزیابی عملکرد سال شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ادارات آبفای استان قزوین،  اداره آبفای اقبالیه و شریفیه  مشترکا اول شدند.

و اداره آب و فاضلاب شهر خرمدشت، بیشترین رشد در ارزیابی عملکرد ادارات آبفای شهرهای استان در شش ماهه اول سال ۹۸ را به خود اختصاص داد.

 

دسته بندی خبر: