مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

کارگاه آموزشی تشکیل مجمع خیرین آبرسان استان قزوین برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی مجمع خیرین آبرسان استان قزوین در دو رده ی مجزای کارشناسی و مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با حضور مهندس محسن مصلح، مدرس و مدیر مجمع خیرین آبرسان استان فارس برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در کارگاه مذکور گفت: استان قزوین به لحاظ سرمایه اجتماعی و فرهنگی، توانمندی ساماتدهی و هدایت سرمایه های خیرین برای آبرسانی به محرومان استان را دارد.

مهندس داراب بیرنوندی ادامه داد: هم اکنون نیز خیرین زیادی در استان از طریق واگذاری زمین، چشمه، چاه و قنوات و نیز کمک مالی همراه و همگام خدمتگذاران مردم برای تامین آب آشامیدنی آنان هستند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت خیرین از دیرباز بخشی از فرهنگ دینی و ملی ایرانیان است تصریح کرد: با راه اندازی مجمع خیرین فعالیت های این عزیزان نیز هماهنگ و منسجم خواهد شد.

دسته بندی خبر: