مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

چهار انتصاب در شرکت آبفای استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین دو انتصاب در حوزه معاونت مهندسی و یک انتصاب در حوزه معاونت بهره برداری و یک انتصاب در حوزه hse  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین صورت پذیرفت.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ستادی و بنا بر پیشنهاد معاون مهندسی و توسعه، به موجب این ایلاغ مهندس "محمد کریمیان" به عنوان سرپرست امور اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و مهندس "حسین زارعی" با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست امور اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری و بنا بر پیشنهاد معاون بهره برداری مهندس "داود احمدی" با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و در حوزه hse  مهندس "حسین نژادخیر" با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت تعیین گردیدند.

در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.

 

دسته بندی خبر: