مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مزایده عمومی

آگهي مزايده عمومي

 

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، حدود ۵/۱۰ هکتار زمین زراعی خود، واقع در تصفیه خانه فاضلاب امور آب و فاضلاب بویین زهرا را بصورت اجاره یکساله واگذار نماید، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد، به منظور كسب اطلاعات بيشتر و خريد اسناد مزايده از مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۰۵با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به اداره قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در؛ قزوين ، چهار راه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ ارائه نمايند.

- زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ می باشد.

تذکرات: ۱- هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشار آگهی وکارشناسی و نظایر آن به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهند بود. ضمنا نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

                                                                             

 

تلفن تماس :  ۴- ۳۳۳۷۹۰۵۱ - ۰۲۸۱

*روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

آگهي مزايده عمومي

 

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، حدود ۵/۱۰ هکتار زمین زراعی خود، واقع در تصفیه خانه فاضلاب امور آب و فاضلاب بویین زهرا را بصورت اجاره یکساله واگذار نماید، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد، به منظور كسب اطلاعات بيشتر و خريد اسناد مزايده از مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۱۲با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به اداره قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در؛ قزوين ، چهار راه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ ارائه نمايند.

- زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ می باشد.

تذکرات: ۱- هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشار آگهی وکارشناسی و نظایر آن به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهند بود. ضمنا نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

                                                                             

 

تلفن تماس :  ۴- ۳۳۳۷۹۰۵۱ - ۰۲۸۱

*روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۵/۰۵
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۵/۱۲
بهای سند: 
۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱
عنوان روزنامه: 
اطلاعات