مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزیع آب و تامین و تولید آب و اصلاح و لوله گذاری آب شهرهای آبیک ، شهرک صنعتی آبیک و خاکعلی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي  (۸/۹۸)

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

رتبه مورد نیاز

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

انجام خدمات تعمیر، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهرستان بویین زهرا (شهرهای بویین زهرا، شهرک صنعتی آراسنج، سگز آباد، دانسفهان ،مجتمع دامداری دانسفهان، شال وارداق)، تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه توزیع آب

۰۰۰/۶۴۰/۸۵۶/۱۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۶۱

داخلی

حداقل پایه ۵رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و گواهینامه صلاحیت بهره برداری آب از شرکت مهندسی آبفای کشور

نشانی مناقصه گزار

 

 

 

ساعت ۹ مورخه

 ۰۶/۰۵/۱۳۹۸

انجام خدمات تعمیر، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهرستان آبیک (شهرهای آبیک، شهرک صنعتی آبیک وخاکعلی)، تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه توزیع آب

۰۰۰/۷۴۰/۵۷۳/۹

۰۰۰/۸۰۰/۳۵۶

داخلی

حداقل پایه ۵رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات وگواهینامه صلاحیت بهره برداری آب از شرکت مهندسی آبفای کشور

نشانی مناقصه گزار

 

 

 

ساعت ۹:۳۰ مورخه

  ۰۶ /۰۵/۱۳۹۸

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصات را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ   ۱۹ / ۰۴  /۱۳۹۸  لغایت   ۲۵ / ۰۴/۱۳۹۸ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت ۱۴:۴۵ مورخه  ۰۵/ ۰۵/۱۳۹۸ به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۴- ۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

هزینه آگهی به عهده برنده (برندگان )مناقصات می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۴/۱۹
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۴/۲۵
بهای سند: 
۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات