مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

فروش پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه در ازای تامین سرمایه و تکمیل طرح فاضلاب به روش بيع متقابل

آگهي شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار(۲/۹۸)

به منظور فروش پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه

در ازای تامین سرمایه و تکمیل طرح فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد، براساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، تکمیل تاسیسات جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر محمودآباد نمونه و پرداخت هزینه های تصفیه فاضلاب  را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف- خلاصه شرایط واگذاری

-تعهدات سرمایه گذار (شرایط کامل در اسناد ذکر شده است):

 ۱- تامین مالی و تکمیل طرح فاضلاب شهر محمودآباد نمونه (تکمیل شبکه جمع آوری وخطوط انتقال فاضلاب و نصب انشعابات مربوطه) طی مدت ۲ سال

۲- پرداخت بهای پساب تصفیه شده مطابق قرارداد موجود BOT تصفیه خانه در طول دوره قرارداد واگذاری پساب

۳- بهره برداری، تعمیر و نگهداری و راهبری کل تاسیسات طرح فاضلاب شهر محمودآباد نمونه (غیر از تصفیه خانه) در طول مدت قرارداد

۴- احداث تاسیسات انتقال پساب از خروجی تصفیه خانه تا محل مصرف

۵- بازسازی و نوسازی کلیه تاسیسات طرح فاضلاب محمودآباد نمونه (غیر از تصفیه خانه)

- تعهدات سرمايه پذير: تامين و تحويل پساب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهاي مربوطه

- حجم پساب قابل واگذاري: حداکثر حجم پساب قابل واگذاری در دوره بیست ساله، ۵۰ میلیون متر مکعب می باشد.

- کیفیت پساب تحویلی: مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تخلیه به آبهای سطحی

- محل تصفيه خانه در فاصله ۱.۵ كيلومتري جنوب شهر محمودآباد نمونه قرار دارد.

- صاحب امتیاز/ سرمایه­پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

- مشاور: شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا

- طول دوره تکمیل طرح فاضلاب و احداث تاسیسات انتقال پساب : ۲۴ ماه

- دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: حداکثر۲۰ سال(با ارائه مدل مالی)

- اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست جهت احداث تاسيسات بعد از خروجي تصفيه خانه از ارگانهاي ذيربط به عهده سرمايه گذار مي باشد.

 

ب- شرایط کلی سرمایه گذاران:

  • سرمایه گذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، دارای توان مالی و مدیریتی قابل قبول و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب (حائز شرایط مندرج در مدارک ارزیابی کیفی)

 

ج- شرايط دريافت مدارك:

سرمایه‌گذاران متقاضي و واجد شرايط میتوانند حداکثر تا ۲۰ روز از  تاريخ انتشار این آگهي در روزنامه، اسناد ارزيابي کیفی را با در دست داشتن معرفي نامه و مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان قزوین دريافت و حداكثر تا روز یک شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ اسناد مذکور را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشانی؛ قزوین چهار راه ولیعصر، ابتدای بلوار آیت الله خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره ۴، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین کد پستی:۳۴۱۵۹۳۳۶۴۸ تحویل و رسید دريافت نمايند. تلفن :۴-۳۳۳۷۹۰۵۱-۰۲۸

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۲/۲۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
بهای سند: 
۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات