مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آگهي فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(۱۵/۹۷) جهت تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر آبیک

آگهي فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(۱۵/۹۷)

 جهت تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر آبیک

شركت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تکمیل باقیمانده تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر آبیک را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زماني محدود و با شرايط ذيل، به سرمايه‌گذار واجد شرایط واگذار نمايد:

الف- شرح مختصری از پروژه:

. موضوع پروژه: تامین مالی و تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر آبیک در ازای تخصیص پساب شامل:

- تامين مالي و تکمیل پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهر آبیک به ظرفيت ۱۰۲۵۰ مترمكعب در شبانهروز مطابق طرح مصوب

- تامین مالی و تکمیل باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر آبیک به طول حدود ۴۰ کیلومتر

- بهرهبرداری، راهبری، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مربوط به طرح فاضلاب آبیک در طول دوره قرارداد

- تامين سرمايه مازاد جهت تكميل و توسعه تاسيسات جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب در استان

.  سرمایه­پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

. طول دوره احداث و تکمیل طرح : ۱۲ ماه

. دوره بهره برداری تجاری و واگذاری امتیاز استفاده از پساب: حداکثر ۲۵ سال ( مطابق مدل مالی و شرایط توافق شده)

. حجم پساب قابل واگذاری:برابر ۱۰۰ لیتر درثانیه ( ۳۰ درصد از آن پس از تکمیل شبکه جمع آوری محقق خواهد شد)

.  فرایند تصفیه: روش لجن فعال با حذف نیتروژن و فسفر که پساب

. محل اجرا (تصفیه خانه): جنوب غربی شهر آبیک و به فاصله حدود یک کیلومتر در جنوب خط آهن تهران-تبریز

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

. سرمایه گذار شخص حقوقی غیر دولتی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول و امکان تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص برای استفاده از پساب

. سرمایه‌گذاران متقاضي و واجد شرايط می‌توانند حداکثر به مدت ۲۰ روز از تاريخ انتشار این آگهی اعلام آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری در طرح موضوع فراخوان حاضر به واحد قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ارائه نمایند. امکان بازدید از تاسیسات نیز با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب فراهم می باشد.

بدیهی است پس از اعلام آمادگی سرمایه گذار، اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان دارای شرایط ارائه خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، با دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت به شماره ۳۳۳۷۸۱۲۹-۰۲۸ تماس حاصل فرمایند .

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بهای سند: 
۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات