مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر قزوین به روش بیع متقابل

آگهي فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(۲۴/۹۶)

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر قزوين به روش بيع متقابل  

شركت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد بر اساس ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تکمیل اجرای بخشی از تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر قزوین را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زماني محدود به روش بیع متقابل و با شرايط ذيل، به سرمايه‌گذار واجد شرایط واگذار نمايد:

 

الف- شرح مختصری از پروژه:

. موضوع پروژه: تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر قزوین شامل:

-تامين مالي و احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر قزوین به ظرفيت ۳۲۸۰۰ مترمكعب در شبانهروز با استفاده از روشهای پیشرفته و بهروز شده لجن فعال و احداث تاسيسات انتقال پساب تا محل مصرف توافق شده

-بهرهبرداری، راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات احداث شده در دوره واگذاري امتياز استفاده از پساب

-تامين سرمايه مازاد جهت تكميل و توسعه تاسيسات جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب  در استان

.  سرمایه­پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

. دوره احداث: ۲ سال

. دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی

.  راندمان تصفیه: مطابق ضوابط سازمان حفاظت از محيط زيست جهت تخليه به آبهاي سطحي

. جمعیت تحت پوشش: ۱۸۱۰۰۰ نفر

.انتقال پساب به محل مصرف به عهده متقاضی (سرمایه گذار) می باشد .

. محل اجرا (تصفیه خانه):به فاصله حدود ۱۷۰۰ متری جنوب شرقی شهر محمود آباد نمونه و رقوم ارتفاعی حدود ۱۳۰۰ متر

 

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

. سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت .

. سرمایه‌گذاران متقاضي و واجد شرايط می‌توانند حداکثر به مدت ۱۵ روز از تاريخ انتشار این آگهی با در دست داشتن معرفي نامه، اعلام آمادگی خود جهت سرمایه گذاری در طرح موضوع فراخوان حاضر را به واحد قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ارائه نمایند .

بدیهی است پس از تسلیم نامه اعلام آمادگی سرمایه گذاری، اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان می توانند جهت راهنمایی و رفع پرسشهای احتمالی، با دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت به شماره ۳۳۳۷۸۱۲۹-۰۲۸ تماس حاصل فرمایند .

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
بهای سند: 
۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
دنیای اقتصاد
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی