مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

بیانیه سطح توافق خدمات پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

۱. پرتال  شرکت آب و فاضلاب استان قزوینبا هدف اطلاع رسانی و ارائه خدمات دوسویه به کلیه متقاضیان خرید انشعاب، مشترکین، درخواست کنندگان خدمات پس از فروش، پیمانکاران، کارکنان و سایر ذینفعان در محدوده جغرافیائی تحت پوشش این شرکت (شامل شش شهرستان آبفای شهر قزوین ) ایجاد گردیده است. این پرتال مجهز به منوهای ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهادات، نظرسنجی، برقراری ارتباط با مدیر عامل و سایر مدیران ارشد شرکت، ، زیر پرتال خبری، بخش آموزش و تحقیقات و ... می باشد.

 ۲.  پرتال در ۷روز هفته و تمامی ساعات شبانه روز فعال است.

۳. حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست ها ۳روز کاری می باشد.

۴. حداکثر زمان بازگشت به حالت عادی پس از خرابی احتمالی یک روز کاری است.

۵.  در صورت بروز قطعی های برنامه ریزی شده (نظیر ارتقای زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری) به بازدید کنندگان گرامی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

۶. زمان های امکان اتصال به تارنما  ۹۹.۹۹ درصد است.