مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

خلاصه وضعیت پروژه های جاری آب و فاضلاب شهرهای استان

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

معاونت مهندسی و توسعه

 

 

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین-طرح های آبرسانی                    
ردیف نام پیمانکار/ مشاور موضوع قرارداد مبلغ پیمان (ریال) شماره قرارداد  تاریخ عقد قرارداد مدت پیمان (ماه) تاریخ خاتمه قرار داد   درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان اردیبهشت ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۷/۰۵/۲۷ مبلغ مطالبات پیمانکار اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل (ریال) هدف تاریخ تحویل موقت  تاریخ تحویل قطعی  درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان شهریور ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان مهر ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان آذر ۹۶
۱ آبادگستران هیرسا احداث مخزن ۲۰۰ مترمکعبی شمس کلایه            ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴/ع/۲۳۶۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۰ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%  ۲,۳۱۵,۱۴۱,۷۲۴    ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰   _ _ ۴۵ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰
۲ تحکیم عمارت کاسپین دیوارکشی مخزن کوهین           ۱,۳۰۶,۴۰۱,۳۵۴ ۹۴/ع/۸۵۵۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۳ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%      ۴۰,۵۷۸,۹۸۵                    -     در جریان  _ ۷۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰
۳ الموت بنای نوآور  دیوار کشی مخزن دانش            ۱,۲۸۴,۹۹۶,۰۰۰ ۹۵/ع/۱۲۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۵ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%  ۱,۰۶۲,۶۵۲,۷۳۱                    -     _ _   ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۴ نارین  دیوارکشی محوطه مخزن ۱۰۰۰۰شرق قزوین          ۷,۹۰۴,۶۳۰,۶۳۱ ۹۶/ع/۹۷۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۸     ۶۵% ۸۰%    ۴۹۸,۳۱۰,۳۳۳ ##########   در جریان  _   ۳۰ ۴۰ ۴۰
۵ خاک ابنیه ساوالان دیوارکشی محوطه مخزن ۱۰۰۰۰ دامداری دانسفهان           ۱,۲۸۴,۹۹۶,۰۰۰ ۹۵/ع/۱۵۳۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۳ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%    ۱۳۰,۸۴۷,۳۸۵                    -     ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ _   ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰
۶ تحکیم عمارت کاسپین تهیه و حمل دیوار پیش ساخته کوهین           ۱,۹۹۹,۸۲۸,۰۰۰ ۹۶/ع/۱۱۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ _ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%                      -     ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ _   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۷ اشیان ابی الموت  اجرای ساختمان تله متری و سرایداری ضیا آباد                 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴/ع/۱۴۲۶ ۳۴۳۷۱ _ ابلاغ ماده ۴۶               ۳۵,۶۰۰,۰۰۰   فسخ پیمان/هنوز ابلاغ نشده  _   ۶۰ ۶۰ ۶۰
۸ ماتریس سازه بی همتا  فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ شتابگری ملی              ۹۴۵,۱۳۹,۰۹۲ ۹۶/ع/۳۰۸ ۳۵۰۸۳ ۱ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%      ۵۲,۰۵۸,۰۷۸      ۴۷,۲۵۶,۹۵۵   در جریان  _   ۹۵ ۹۵ ۹۵
۹ عمران فضل راه  اجرای خط انتقال ۶۰۰ محمدیه و مهرگان            ۱,۵۲۰,۲۵۰,۹۶۴ ۹۵/ع/۱۵۲۹۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷       ۷۰% ۱۰۰%     ۳۹۶,۸۸۹,۰۰۰    ۴۵۶,۰۷۵,۲۸۹ ۱۴۵۰ متر قطر ۴۰۰ پلی اتیلن آبی- ۴۰ متر قطر۴۰۰ فولادی- ۵۰متر قطر ۴۰۰ فولادی -۴۰متر قطر۱۰۰۰ لوله رانی-۴۰متر قطر ۲۰۰ فولادی در جریان  _   ۷۰ ۷۰ ۷۰
۱۰ نارین اجرای مخزن ۵۰۰مترمکعبی سیردان          ۱,۶۷۳,۴۳۲,۳۷۸ ۹۴/ع/۱۲۱۹۷ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۱۲ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%     ۱۰۰,۶۵۹,۳۸۶                    -     ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ _   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۱ طرح و اجرای ماندگار  ساخت ۱۶ واحد اتاقک سرچاهی اب شری قزوین          ۱۲,۵۲۰,۳۹۷,۱۳۱ ۹۸/۸۳۱۷/۱۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ۱۲     ۶۲% ۶۹%     ۲۷۶,۷۵۴,۰۶۰  ۸,۷۶۴,۲۷۷,۹۹۲   در جریان  _   ۳۰ ۳۰ ۳۰
۱۲ ارمه احداث پارس  محوطه سازی ساختمان اداری شهرک مهرگان              ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴/ع/۹۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ۶ تحویل موقت شده    ۱۰۰% ۱۰۰%    ۱۵۵,۳۷۹,۹۳۰    ۶۳۴,۲۰۰,۰۰۰   در جریان  _   ۴۰ ۶۵ ۶۵
۱۳ خط موج کاسپین  خط انتقال چاه جباری به مخزن ارنجک             ۲۴۵,۶۴۶,۷۳۰ ۹۴/ع/۱۴۰۹۹ ۳ _     ۱۰۰% ۱۰۰%    ۲۱۷,۵۱۹,۲۸۸                    -   ۸۸۵متر قطر۲۵۰پلی اتیلن _ _   ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۴ سازه افرینان  خط انتقال ابرسانی شرق RE1 به RE2         ۱۱,۷۹۰,۵۷۳,۷۵۲  ۹۶/ع/۱۸۶۷  ۱۳۹۶/۲/۲۰ ۶     ۷۵% ۸۵%    ۴۲۲,۴۰۳,۹۵۴  ۲,۹۴۷,۶۴۳,۴۳۸ ۸۰۰۰متر قطر ۸۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۰ _   ۶۵ ۷۵ ۷۵
۱۵ مهندسین مشاور پندام  خدمات نظارت کارگاهی......۴حلقه چاه و ۱۶متر اتاقک سرچاهی   _  ۹۳۹۵/۱۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ _     ۶۲% ۶۹%       ۵۵,۸۴۹,۶۵۹     _ _   ۳۰ ۳۰ ۳۰
۱۶ خاک ابنیه ساوالان تکمیل کارهای باقیمانده ابرسانی به شهرک صنعتی ابیک           ۱,۰۴۳,۲۹۲,۹۶۷ ۹۶/ع/۲۳۹۶ ۱۳۹۶/۳/۱ ۴     ۷۰% ۹۵%       ۷۴,۱۳۶,۷۳۳    ۴۱۷,۳۱۷,۱۸۷   _ _   ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۷ خاک ابنیه ساوالان اجرای خط انتقال آب شریفیه - مهرگان            ۱,۵۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۹۴/ع/۵۰۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۴     ۸۰% ۱۰۰%               _ ۶۰
جمع      ۵۰,۷۵۸,۳۸۴,۹۹۹                                

 

 

 

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین-طرح های شبکه فاضلاب
ردیف نام پیمانکار/ مشاور موضوع قرارداد مبلغ پیمان (ریال) شماره قرارداد  تاریخ عقد قرارداد مدت پیمان (ماه)        تاریخ خاتمه      قرار داد درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۷/۰۵/۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان ادیبهشت ۹۷
۱ ارگ چینه کاسپین اجرای شبکه فاضلاب شهر تاکستان الف          ۵,۳۹۰,۴۱۳,۰۵۶ ۹۳/ع/۱۱۷۴۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۱۰   ۱۰۰ ۱۰۰
۲ ارگ چینه کاسپین اجرای شبکه فاضلاب شهر تاکستان ب         ۴,۷۶۷,۴۸۰,۲۹۷ ۹۳/ع/۱۲۲۹۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۱۰ تحویل موقت شده  ۱۰۰ ۹۸
۳ قابوس بنای زاگرس اجرای شبکه فاضلاب شهر تاکستان۰۴             ۳,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴/ع/۴۰۷۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۵   ۹۰ ۹۰
۴ پایامهام آذران اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تاکستان             ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰  ۹۵/ع/۵۷۱۰  ۱۳۹۵/۵/۱۶ ۵   ۸۰ ۷۰
۵ پی گذاران دشت قزوین اجرای خط انتقال،لوله رانی  شهرک ناصر اباد        ۷,۳۸۷,۹۴۴,۶۳۶  ۹۵/ع/۱۰۲۷۹  ۱۳۹۵/۹/۱ ۳   ۱۰۰ ۹۵
۶ آلکان پیاب اجرای  شبکه فاضلاب شهرک ناصر اباد         ۳,۹۰۵,۸۵۹,۷۹۳  ۹۵/ع/۷۹۹۷  ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ۱۰   ۱۰۰ ۹۹
۷ پیشتاز اب البرز  اجرای شبکه فاضلاب قزوین           ۱۴,۰۳۲,۰۶۰,۰۰۰  ۹۵/ع/۲۱۳۰  ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۰   ۷۲ ۷۲
۸ قابوس بنای زاگرس اجرای خط انتقال فاضلاب شهر شال  ۲۶۳۲۹۴۶۱۸۲  ۹۴/ع/۲۳۵۵  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۸   ۸۵ ۸۵
۹ راهسازی گسترش خرمشهر اجرای خط انتقال فاضلاب نصرت اباد               ۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰  ۹۵/ع/۵۰۴۹  ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۸   ۵۵ ۳۵
۱۰ آرنگ گستران اجرای خط انتقال فاضلاب دانشگاه ازاد بوئین زهرا           ۸۸۲,۴۲۲,۴۳۴  ۹۴/ع/۱۷۷۳۸  ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۳   ۱۰۰ ۱۰۰
۱۱ آرنگ گستران اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه محمود اباد          ۱,۰۵۰,۹۳۰,۵۸۵  ۹۶/ع/۳۰۱۱  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶   ۹۵ ۹۵
۱۲ سر پناه راهساز ترمیم نوار حفاری شبکه فاضلاب تاکستان       ۱۲,۳۷۲,۷۴۴,۰۵۰  ۹۶/ع/۱۰۵۷۵  ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۳   ۸۵ ۵۵
۱۳ آرنگ گستران ادامه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه محمودآباد           ۱,۴۶۴,۹۰۹,۵۲۴  ۹۶/ع/۱۱۳۳۹  ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۳   ۹۰ ۲۰
۱۴ عمران فضل راه  اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال فاضلاب شهر تاکستان              ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۹۶/ع/۱۵۲۸۲  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۳   ۶۵ ۱۰
۱۵ آذران برج میقات اجرای شبکه فاضلاب شهر تاکستان منطقه ۰۶        ۹,۹۷۵,۹۱۳,۸۵۳  ۹۷/ع/۲۷۶۱  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۵   ۲۵ ۰
۱۶ ایستا سازه کارسان اجرای شبکه فاضلاب شهر تاکستان منطقه ۰۷       ۱۱,۶۰۵,۸۷۴,۲۶۳  ۹۷/ع/۱۹۸۹  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۹   ۳۰ ۰
۱۷ پاسارگاد بتن البرز سازه اجرای شبکه فاضلاب منطقه ۰۱ و ۰۲ قزوین       ۱۴,۶۲۵,۰۷۴,۳۸۰  ۹۷/ع/۴۱۴۹  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۵   ۱۵ ۰
۱۸ طنین بنا مهر سازگار اجرای شبکه فاضلاب منطقه ۰۳ و ۰۴ قزوین        ۱۴,۱۸۸,۱۰۶,۲۷۹  ۹۷/ع/۳۶۷۴  ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۵   ۱۵ ۰
۱۹ گسترش راهسازی خرمشهر اجرای شبکه فاضلاب سطح شهر قزوین          ۱۱,۱۱۸,۲۰۱,۱۳۷  ۹۷/ع/۳۴۴۱  ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۵   ۳۰ ۰
۲۰ قابوس بنای زاگرس اجرای شبکه فاضلاب ناحیه ناصرآباد       ۱۸,۸۹۱,۹۳۳,۵۱۵  ۹۷/ع/۳۶۵۷  ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۵   ۳۵ ۰
۲۱ مبین راه قزوین اجرای شبکه فاضلاب ناحیه چوبیندر           ۲,۰۹۱,۹۵۵,۷۰۹  ۹۷/ع/۵۰۰۲  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۲   ۴۰ ۰
۲۲ آروین پی دوام اجرای شبکه فاضلاب شهر آبیک        ۹,۵۵۷,۲۵۳,۵۴۱  ۹۷/ع/۱۹۵۳  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۹   ۲۰ ۰
۲۳ آروین پی دوام اجرای شبکه فاضلاب شهر آبیک        ۹,۵۵۷,۲۵۳,۵۴۱  ۹۷/ع/۱۹۵۴  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۹   ۱۰ ۰
۲۴ آرتین پایدار زاگرس اجرای شبکه فاضلاب شهر بوئین زهرا          ۴,۶۴۰,۱۷۳,۹۰۹  ۹۷/ع/۳۱۵۷  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۴   ۵۰ ۰
۲۵ مبین راه قزوین اجرای شبکه فاضلاب سطح شهرستان البرز             ۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰  ۹۷/ع/۶۳۱۷  ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴   ۱۰ ۰
۲۶ بنه کوه پیام اجرای خط انتقال فاضلاب شهر اسفرورین         ۴,۲۹۱,۷۳۱,۱۳۳  ۹۷/ع/۴۲۹۱  ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۵   ۱۰ ۰
جمع       ۱۷۵,۷۲۷,۷۸۱,۸۱۷

 

 

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین-طرح های تصفیه خانه فاضلاب  
ردیف نام پیمانکار/ مشاور موضوع قرارداد مبلغ پیمان (ریال) شماره قرارداد  تاریخ عقد قرارداد مدت پیمان (ماه) درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۷/۰۵/۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان ادیبهشت ۹۷
۱ آب خاک آتروپات اجرای فنس کشی محوطه تصفیه خانه شال               ۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۳/ع/۱۹۵۶۰   ۴ ماده ۴۸- ۱۰% ۱۰
۲ آب خاک آتروپات اجرای فنس کشی محوطه تصفیه خانه اقبالیه            ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳/ع/۱۹۵۱۰     ۱۰۰ ۱۰۰
۳ البرز میکروسیستم ایستگاه پمپاژ فاضلاب آبگرم و متعلقات ورودی تصفیه خانه             ۶,۳۲۲,۴۸۵,۴۸۳ ۹۴/ع/۱۶۷۵   ۶ ۱۰۰ ۱۰۰
۴ پایاسازه دیسا احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب آبیک            ۶,۳۲۴,۹۰۱,۷۲۵ ۹۵/ع/۵۶۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۶ ماده ۴۸- ۷۵% ۶۵
۵ استوارپی احداث نگهبانی و کارهای باقیمانده تصفیه خانه بوئین زهرا            ۲,۷۴۱,۰۲۸,۰۲۴ ۹۴/ع/۲۱۰۳ ۱۳۹۴/۱۲/۳۰ ۶ ۱۰۰ ۱۰۰
۷ سیویل سازه نیوساد احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شریفیه            ۱,۴۹۹,۰۶۵,۲۲۸  ۹۵/ع/۶۰۵۷  ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۴ ماده ۴۸- ۸۰% ۵۰
۸ نمونه سازان سد عمران  احداث جاده دسترسی تصفیه خانه محمود اباد             ۲,۱۳۷,۵۶۲,۷۴۷  ۹۶/ع/۲۶۰  ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۴ ۱۰۰ ۱۰۰
۹ فرایند کاو  ارتقاع تصفیه خانه تاکستان            ۱۸۲,۶۸۸,۱۰۵,۳۷۵  ۹۶/ع/۲۲۳۰  ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۵۴ ۵ ۵
۱۰ نیک پی سرای ایرانیان  ارتقاع تصفیه خانه قزوین  در دست اقدام          
۱۱ البرز میکروسیستم ساختمان کلر زنی  و حوضچه تماس تصفیه خانه قزوین              ۸,۲۱۳,۱۰۱,۸۷۴  ۹۴/ع/۶۷۴      ۱۰۰ ۱۰۰
۱۲ البرز میکروسیستم تکمیل ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب ابگرم      خاتمه به علت عدم تحویل زمین   ۰ ۰
جمع        ۲۱۲,۱۴۳,۷۵۰,۴۵۶