مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اولویتهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال ۱۳۹۹

اولویتهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال ۱۳۹۹

عنوان محور

عنوان زیر محور

عنوان پروژه

عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط پروژه

نوع تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

محور۴. تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضلاب

ارتقاء و بهينه سازي در شبکه توزيع آب

تعیین عملکرد بهینه مطلق سامانه های تامین آب به کمک روش برنامه ریزی پویا (dynamicprogramming) و توسعه و ارائه نرم افزار کاربردی

۱-    کاهش کیفی منابع آب

پروژه پژوهشی

افزایش کارایی و اثربخشی سامانه های تامین آب

ارائه راه حل مشکل

محور۳.تصفيه آب و فاضلاب

فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب

امکان سنجی مدیریت هوشمند تصفیه خانه های فاضلاب استان قزوین برپایه سامانه اینترنت اشیا

۱۲- پائین بودن کارایی  فرآیند های تصفیه خانه های آب و فاضلاب

پروژه پژوهشی

ارائه روش هوشمند جهت کنترل تصفیه خانه های فاضلاب

 تولید نرم افزار

محور۳.تصفيه آب و فاضلاب

فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب

بررسی تاثیر راه حلهای نانومیکرو فناوریها در سیستمهای تصفیه اب و فاضلاب و بررسی ریسکهای آن

۱۲- پائین بودن کارایی  فرآیند های تصفیه خانه های آب و فاضلاب

پروژه پژوهشی

ارائه روش هوشمند جهت کنترل تصفیه خانه های فاضلاب

بومی سازی فناوری

محور۱.منابع آب

کيفيت منابع آب

طراحی و پیاده سازی سیستم حذف یون نیترات موجود در آب آشامیدنی یک روستا (پایلوت) با استفاده از روش های نوین (غیررایج)

۱-  کاهش کیفی منابع آب

پروژه پژوهشی

ارتقای کیفیت آب
حذف نیترات از یک منبع تامین آب دارای دبی ۳ لیتر بر ثانیه

اجرای پایلوت

محور۱.منابع آب

کيفيت منابع آب

طراحی و پیاده سازی سیستم حذف یون آرسنیک موجود در آب آشامیدنی یک روستا (پایلوت) با استفاده از روش
گرانول های آهن اصلاح شده (
MFG)

۱-  کاهش کیفی منابع آب

پروژه پژوهشی

ارتقای کیفیت آب
حذف نیترات از یک منبع تامین آب دارای دبی ۳ لیتر بر ثانیه

اجرای پایلوت

محور۴. تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضلاب

نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات

ارائه راهکاری جلوگیری از فرسودگی خط انتقال فولادی مجتمع شنستق به طول ۱۰ کیلومتر

۴-  هدررفت آب و آب بدون در آمد

پروژه پژوهشی

ارائه طرح و نظارت

ارائه راه حل مشکل