شما اینجا هستید

تاریخچه

شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ 1372/3/3 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وشهرهای قلمرو فعالیت شرکت با تعداد 254581 مشترک آب وتعداد 175065 واحد فاضلاب بوده ودر قالب 5 شهرستان و26 شهر تحت پوشش ، مدیریت می شود.

مجوز تأسيس : قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب 1369می باشد.

تاريخ تأسيس شركت : 3/2/1372

شماره ثبت : 2339