مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ستاد

بیش از ۱۰ کیلومترلوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تاکستان طی ۱۲ ماه گذشته

Subscribe to RSS - ستاد