مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تقدیر مشاور عالی وزیر نیرو و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر شهرداری استان قزوین از فرمانده بسیج آبفای استان

Subscribe to RSS - ستاد