مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

مناقصه

خرید 1500 متر لوله های پلی اتیلن تک جداره به قطر 500 میلی متر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله آب(35/96)

 

اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (31/96)

 

اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 تاکستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (30/96)

Subscribe to RSS - مناقصه