مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصه

خرید کنتورآب

تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین( 02)

آگهی مناقصه عمومی (11/97)

 

Subscribe to RSS - مناقصه