چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان قزوین
چ, 1399/01/13 - 17:49
73703

«عمده فعالیتهای امور آبفای شهرستان تاکستان در حوزه HSE در سال 1398» [1]

[2]

مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان عمده فعالیتهای صورت گرفته این دفتر را برگزاری جلسات ایمنی در سطح شهرستان و پیگیری مصوبات و تشکیل کلاس های آموزشی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "بهروز طاهرخانی" دیگر اقدامات انجام شده این اموردر بخش HSEرا، برگزاري مانور سيل در شهر ضياءآباد و تهيه و ارسال سناريو ، گزارش و عكس به مدير HSE، برگزاري مانور آتش نشاني همزمان با اتمام تاريخ انقضاي كپسولهاي آتش نشاني و حضور اكيپ سازمان آتش نشاني همراه با آموزش به پرسنل حاضر در مانور، شارژ كپسولهاي آتش نشاني سطح شهرستان ، همسطح سازي دريچه فاضلاب 65 عدد، بازديد از پروژه هاي برون سپاري شده و عمراني شهرستان و ارائه نكات ايمني جهت جلوگيري از بروز حادثه و نيز ابلاغ اخطار هاي عدم رعايت ايمني،بازديد از ادارات و تاسيسات شهرستان، صدور اخطار HSE به پيمانكاران 26 فقره، حضور در جلسات ماهيانه نمايندگان ايمني و بازديد از تاسيسات سطح استان را خاطر نشان کرد .

وی دیگر اقدامات این امور در بخش HSEرا بررسي صورت وضعيت پيمانكاران از نظر رعايت ايمني ( 29 مورد)،مكاتبه با اداره تعاون ، كار و امور اجتماعي تاكستان جهت ارئه ليست دوره هاي ايمني رايگان ، معرفي كتبي  پرسنل تصفيه خانه فاضلاب و نگهداري شبكه فاضلاب تاكستان به شبكه بهداشت تاكستان جهت تزريق واكسن هپاتيت و كزاز ،مكاتبه با رؤساي ادارات و ناظرين در خصوص رعايت موارد ايمني بندهاي صورتجلسه ماهانه، مكاتبه با پيمانكاران امور جهت علف زني ، عدم بكارگيري اتباع خارجه ، رعايت موارد ايمني 7 مورد عنوان نمود.

مهندس طاهرخانی در ادامه پيگيري و تكميل مدارك HSE پيمانكاران، گزارش شبه حادثه 2مورد،برگزاري جلسه داخليHSE  با رؤساي ادارات و ناظرين شهرستان و تهيه صورتجلسه و ابلاغ به افراد مربوطه،تحويل دستورالعمل و MSDS  مواد به رؤساي ادارات جهت نصب در تاسيسات و چاهها،سرويس و تعويض روغن ، آب رادياتور و فيلترهاي ديزل ژنراتور هاي سطح شهرستان و پيگيري و تهيه سوخت مورد نياز آنها 7 دستگاه،نامه نگاري در خصوص مخازن هوايي خارج از مدار با معاونت بهره برداري و مهندسي و حقوقي شركت،نصب سيم خاردار براي محوطه مخازن 15000مترمكعبي بالاي اتوبان تاكستان،نصب آژير خطر براي مخازن 3000 اداره 5000 جاده اك و 15000مترمكعبي بالاي اتوبان تاكستان، تهيه اطلاعات ايمني آب و ارائه به كارشناس آزمايشگاه آب شركت و عايق كاري لوله هاي خروجي مخازن وچاهها با پشم شيشه و پلاستيك را بیان کرد.

دسته بندی خبر: