چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان قزوین
پ, 1399/03/08 - 18:24
41782

ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال 1398 امور آبفای شهرستان ها: [1]

[2]

ارزیابی عملکرد امورات و ادارات استان طی شش ماهه نخست سال 98 و کسب امتیاز مکتسبه جهت ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر در امورات و ادارات استان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این ارزیابی ها  امور آبفای شهرستان قزوین اول و امور آبفای شهرستان بوئین زهرا دوم شد.

و در ارزیابی عملکرد سال شش ماهه نخست سال 1398 ادارات آبفای استان قزوین،  اداره آبفای اقبالیه و شریفیه  مشترکا اول شدند.

و اداره آب و فاضلاب شهر خرمدشت، بیشترین رشد در ارزیابی عملکرد ادارات آبفای شهرهای استان در شش ماهه اول سال 98 را به خود اختصاص داد.

 

دسته بندی خبر: