مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ثبت شکایت

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

1-تعریف

2-هدف: افزایش میزان رضایتمندی مردم با مشترکین از خدمات آب و فاضلاب

3-دامنه کاربرد : سطح شرکت

4-روش اجرایی فعالیت:

1-4- مراجعه متقاضی به واحد رسیدگی به شکایات مردمی ستاد یا نمایندگان آن (مسوولین دفاتر مدیران شهرستان) در ادارات تابعه (5 دقیقه)

2-4- در صورتیکه نحوه مراجعه به صورت حضوری باشد، ارائه درخواست، پیشنهاد یا شکایت متقاضی از طریق تکمیل فرم مربوطه به شماره 01/05/06/ف و تحویل به مسوول مربوطه(10 دقیقه) (در صورتیکه نحوه برقراری ارتباط بصورت غیر حضوری باشد فرم مذکور توسط مسوول رسیدگی به شکایات اداره مربوطه تکمیل و کد رهگیری تحویل فرد متقاضی می گردد)

3-4- دریافت کد رهگیری درخواست، پیشنهاد یا شکایت مربوطه(5 دقیقه)

4-4- جداسازی قسمت پائین فرم مذکور و محافظت از آن تا پایان رسیدگی به درخواست، پیشنهاد یا شکایت مربوطه(1 دقیقه)

5-4- پیگیری درخواست، پیشنهاد یا شکایت از طریق شماره تلفن های مندرج در قسمت جداشده فرم مربوطه حداکثر طی یک هفته آتی (7 روز)

6-4- اعلام نتیجه بررسی درخواست، پیشنهاد یا شکایت به فرد متقاضی(1 روز)

7-4- بایگانی فرم مربوطه به همراه مدارک الصاقی به فرم در زونکن رسیدگی به شکایات(5 دقیقه)

5- وظایف و مسئولیتها: مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده مسوول امور پاسخگوئی به شکایات شرکت و نظارت عالیه بر اجرای صحیح دستورالعمل به عهده مدیریت عامل می باشد.

6- مراجع: نظامنامه مدیریت پاسخگوئی به شکایات مردمی و طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع

7- مستندات مرتبط: -

فایل‌ها باید کوچکتر از 1 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: docx txt pdf jpeg jpg png.
Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید.

تب‌های عمودی