مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ثبت شکایت

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

۱-تعریف

۲-هدف: افزایش میزان رضایتمندی مردم با مشترکین از خدمات آب و فاضلاب

۳-دامنه کاربرد : سطح شرکت

۴-روش اجرایی فعالیت:

۱-۴- مراجعه متقاضی به واحد رسیدگی به شکایات مردمی ستاد یا نمایندگان آن (مسوولین دفاتر مدیران شهرستان) در ادارات تابعه دقیقه)

۲-۴- در صورتیکه نحوه مراجعه به صورت حضوری باشد، ارائه درخواست، پیشنهاد یا شکایت متقاضی از طریق تکمیل فرم مربوطه به شماره ۰۱/۰۵/۰۶/ف و تحویل به مسوول مربوطه(۱۰ دقیقه) (در صورتیکه نحوه برقراری ارتباط بصورت غیر حضوری باشد فرم مذکور توسط مسوول رسیدگی به شکایات اداره مربوطه تکمیل و کد رهگیری تحویل فرد متقاضی می گردد)

۳-۴- دریافت کد رهگیری درخواست، پیشنهاد یا شکایت مربوطهدقیقه)

۴-۴- جداسازی قسمت پائین فرم مذکور و محافظت از آن تا پایان رسیدگی به درخواست، پیشنهاد یا شکایت مربوطهدقیقه)

۵-۴- پیگیری درخواست، پیشنهاد یا شکایت از طریق شماره تلفن های مندرج در قسمت جداشده فرم مربوطه حداکثر طی یک هفته آتی روز)

۶-۴- اعلام نتیجه بررسی درخواست، پیشنهاد یا شکایت به فرد متقاضیروز)

۷-۴- بایگانی فرم مربوطه به همراه مدارک الصاقی به فرم در زونکن رسیدگی به شکایاتدقیقه)

۵- وظایف و مسئولیتها: مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده مسوول امور پاسخگوئی به شکایات شرکت و نظارت عالیه بر اجرای صحیح دستورالعمل به عهده مدیریت عامل می باشد.

۶- مراجع: نظامنامه مدیریت پاسخگوئی به شکایات مردمی و طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع

۷- مستندات مرتبط: -

فایل‌ها باید کوچکتر از ۱ مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: docx txt pdf jpeg jpg png.
Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید.

تب‌های عمودی