مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اجرای تکمیلی ساختمانهای تله متری و بهره برداری و جنبی شرکت آبفای استان قزوین واقع در محوطه ی مخزن خیابان سعدی قزوین

آگهي مناقصه عمومي  (۱۷/۹۹)

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

گواهینامه مورد نظر

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

تجدید مناقصه اجرای تکمیلی ساختمانهای تله متری و بهره برداری و جنبی شرکت آبفای استان قزوین واقع در محوطه ی مخزن خیابان سعدی قزوین

 

۵۸۴/۰۶۵/۲۷۴/۴۰ 

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵/۱

داخلی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

نشانی مناقصه گزار

ساعت ۱۱ مورخه

۲۵ /۵/۱۳۹۹

تجدید مناقصه تهيه و ساخت، بارگيري، حمل، تخليه، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت پشت بامی با ظرفیت ۳۰ تن واقعی تبرید با جمیع متعلقات ویک دستگاه چیلر هوا خنک با ظرفیت ۱۵۰ تن واقعی تبرید با جمیع متعلقات

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۸ 

۰۰۰/۶۰۰/۶۱۱

داخلی

 

 

ـــــــــ

نشانی مناقصه گزار

ساعت ۱۱:۳۰ مورخه

۲۵ /۵/۱۳۹۹

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصات را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ ۸/۵/۱۳۹۹  لغایت ۱۴/۵/۱۳۹۹  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به دفتر قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت ۱۰ مورخه ۲۵ / ۵/۱۳۹۹ به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)صادر گردد.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۴- ۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد.

هزینه آگهی به تناسب مبالغ برآورد به عهده برندگان مناقصات می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
بهای سند: 
۸۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
کار و کارگر