مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي  (۱۲/۹۹)

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

گواهینامه و رتبه مورد نظر

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري و انجام خدمات تعمیر و نگهداری ، حراست تاسیسات و تجهیزات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز و جنس لوله و خطوط انتقال آب و امور مشترکین روستاها  در حوزه روستاهای شهرستان قزوین بخش مرکزی

۴۱۹/۱۱۶/۴۱۸/۱۱ 

۰۰۰/۲۰۰/۴۰۸

داخلی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب ( مخازن آب ، شبکه توزیع  و انشعابات آب ) از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نشانی مناقصه گزار

ساعت ۱۰:۳۰ مورخه

۲۸ /۴/۱۳۹۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تعمیر و نگهداری ، حراست تاسیسات و تجهیزات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز و جنس لوله و خطوط انتقال آب و امور مشترکین روستاها  در حوزه شهرستان آوج و (   روستاهای تحت پوشش شهرستان آوج  )

۴۲۶/۰۷۱/۳۵۳/۵

۰۰۰/۷۰۰/۲۶۷

داخلی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب ( مخازن آب ، شبکه توزیع  و انشعابات آب ) از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نشانی مناقصه گزار

ساعت  ۱۱  مورخه

۲۸/۴/۱۳۹۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات و امور مشترکین روستاها ی تاکستان

۳۰۴/۵۷۷/۶۰۱/۱۴

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴

داخلی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب ( مخازن آب ، شبکه توزیع  و انشعابات آب ) از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نشانی مناقصه گزار

ساعت ۱۰ مورخه

۲۹/ ۴/۱۳۹۹

مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات شهرستان آبیک و روستاهای شهرستان آبیک

۲۸۴/۴۸۲/۸۸۲/۳۰

۰۰۰/۱۰۰/۹۹۲

داخلی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب ( مخازن آب ، شبکه توزیع  و انشعابات آب ) از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نشانی مناقصه گزار

ساعت ۱۰:۳۰ مورخه

۲۹/۴/۱۳۹۹

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۹  لغایت۱۶/۴/۱۳۹۹  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برای هر ردیف اسناد مناقصه، در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به دفتر قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت ۱۰ مورخه ۲۸/۴/۱۳۹۹ به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)صادر گردد.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۳۳۳۷۸۰۸۷-۰۲۸

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد.

هزینه آگهی به تناسب مبلغ برآورد مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
بهای سند: 
۸۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸-۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات