مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اقدامات صورت گرفته برای احیاء دو حلقه چاه روستای امیرآباد کهن شهرستان بوئین زهرا

مدیر امور آبفای شهرستان بوئین زهرا انجام عملیات فوق علاوه بر ورود سریع این دو حلقه چاه به مدار بهره برداری و جلوگیری از بروز تبعات ناشی از تنش آبی در این روستا، از نظر ریالی نیز به جهت جلوگیری از حفاری مجدد، خرید لوله جدار و نیز اجرای اتصالات سرچاهی، مقرون به صرفه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، مهندس " امیر طاهرخانی" افزود : این دوحلقه چاه که دچار راندمان تولید پایین و کدورت آب شده بود با اقدامات صورت گرفته بهبود کیفیت و افزایش دبی را به همراه داشت.

وی افزود : مقدار هزینه صورت گرفته را ۱۳۰ میلیون تومان و دبی یک حلقه چاه را ۵ لیتر در ثانیه و دیگری را ۴ لیتر در ثانیه عنوان نمود.

وی در پایان خانوار روستای امیر آباد کهن را  ۲۶۰ خانوار عنوان نمود.

دسته بندی خبر: