مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مزايده عمومي

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مینودر قزوین را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند ، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد ، هرگونه کسب اطلاع مکتوب جهت خريد اسناد مزايده از مورخه ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ لغایت  ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به دفتر قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوين، چهار راه وليعصر«عج»، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره ۴ ارائه نمايند .ضمناً زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۱ مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ می باشد.

توضیحات: ۱- هزینه آگهی و سایر هزینه های مربوطه طبق اسناد مزایده به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد.۲- نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ با شناسه پرداخت ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان مزایده

قیمت کارشناسی

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

فروش شش دانگ یک قطعه زمین تجاری به مساحت ۸/۴۳۶۶ متر مربع ، قطعه ۱۶ تفکیکی بلوک ۱۹ ، پلاک ۱۴۰۴ ، فرعی از ۲۸۲ فرعی از ۹۴ از ۴۳ اصلی و ۲ فرعی از ۴۱ و ۴۱ اصلی ، واقع در بخش پنج قزوین ، شهرک مینودر، بلوار ۲۲ بهمن ، ضلع جنوبی مجموعه ورزشی الهیه ،  با قابلیت تفکیک و قطعه بندی و همچنین دارای تراکم منطقه ای ۲۰۰ درصد می باشد.

۱۰۴.۸۰۳.۲۰۰.۰۰۰

۱.۷۶۹.۶۳۲.۰۰۰

 

تلفن  تماس :  ۳۳۳۷۸۰۸۷ ۰۲۸  

                                                *روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۲/۰۶
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸-۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات