مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

راه اندازی چاه شماره ۹ اقبالیه با آبدهی ۳۵ لیتر در ثانیه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خبر داد: به منظور تامین کسری آب شرب شهر قزوین در پیک مصرف و با صرف هزینه ۷میلیارد ریالی، چاه شماره ۹ جاده اقبالیه با آبدهی ۳۵ لیتر در ثانیه و اجراییک کیلومتر خط انتقال و نیز نصب الکترو پمپ ۷۳ کیلووات، وارد مدار بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "داراب بیرنوندی" افزود: با بهره برداری چاه مذکور و راه انداری دوحلقه چاه دیگر طی دوهفته گذشته وسایر اقدامات صورت گرفته از جمله مهندسی مجدد چاه‌ها، در مجموع ۷۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تامین آب شهر قزوین، افزوده شده است.

وی با اشاره به افزایش۲۵ درصدی مصرف آب توسط مشترکین اضافه کرد: اجرای سنت حسنه نظافت آخرسال و انجام موارد بهداشت فردی و عمومی مقابله با ویروس کرونا از جمله علل مهم بالارفتن مصارف عنوان نمود.

وی با اشاره به نیاز همگانی مشترکین به آب برای موارد رعایت بهداشتی و مصرف بیش از حد، خاطرنشان کرد: برغم اقدامات فنی و بهره برداری برای افزایش توان تولید آب و با توجه به محدودیت های متعدد در این زمینه، بسیار ضروری است جهت جلوگیری از قطعییا افت فشار آب و نیز در دسترس بودن این عطیه الهی برای همگان، نهایت صرفه جویی در مصرف آب را در این ایام داشته باشند.

دسته بندی خبر: