مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

با حکم انتصاب رضا انجم شعاع معاون حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو، مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین بعنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان قزوین منصوب شد.

دسته بندی خبر: