السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین:درآمد، رضایت مشترکین و مدیریت هزینه سه سرلوحه کار شرکت می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نشست جمع بندی ارزیابی مشترکین و درامد در توانمندسازی حوزه مشترکین و خدمات مطلوبتر به مشترکین و بررسی اقتصاد آب با حضور کارشناسان شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: ظرفیت های جدید بایستی برای بهبود رضایت و مدیریت هزینه ها وکارامد کردن خدمات احصا شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "داراب بیرنوندی" افزود: در استان قزوین به دلیل ظرفیت های بالای فرهنگی، عموم مردم قانونمند هستند و نسبت به مراقب و محافظت و استفاده قانونی از انشعابات آب ، عموما رعایت می کنند.

 

در این جلسه دکتر حیدریان مدیرکل نظارت بر تعرفه های خدمات آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور از وضعیت اجرای قوانین و آیین نامه های مربوطه در بخش خدمات مشترکین و درآمد را مطلوب ارزیابی کرد.

دسته بندی خبر: