اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر شما عزاداران حسینی تسلیت باد. التماس دعا

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی (۷/۹۸)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۱۸ /۰۴ /۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   ۱۹  روز  دو شنبه تاریخ  ۲۴/۰۴/۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۸

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی

 پاکت ها

۱

           

۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده شهر آبیک (باز آفرینی)

 ۵۳۵۳/۱۳/۹۸

۱۶/ ۴/۱۳۹۸

۹۰۱/۱۴۳/۹۸۷/۲

۰۰۰/۳۶۰/۱۴۹

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰

روز  

۰۵ /۰۵   /۱۳۹۸

۳

           

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی ـ نقدی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱
عنوان روزنامه: 
اطلاعات