مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اهم اهداف و اقدامات دفتر نگهداری و تعمیرات (PM) شرکت آبفای استان قزوین طی سال ۹۷

کارشناس دفتر نگهداری و تعمیرات (PM) از تهیه دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات پمپ ها، شیرآلات، تابلوها شبکه و خطوط انتقال بمنظور بهینه کردن و افزایش راندمان دستگاهها جهت حداکثرکارایی وکاهش خرابی ها و توقفات بویژه الکتروپمپ ها و در نتیجه کاهش هزینه های اضافی و توقفات آنها در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب فاضلاب استان قزوین، مهندس" علیرضا علیخانی" دیگر اقدامات این دفتر را گردآوری و تدوین کتاب و راهنمای الکتروپمپ های شناور و تهیه شناسنامه تأسیسات و چاهها شامل (آبدهی ، مدل پمپ، عمق، سطح استاتیک و ...)  با همکاری برنامه ریزنت شهرستان ها برای کلیه شهرهای تابعه، ثبت میانگین ۱۷ هزار حادثه اصلی و فرعی در سال و تحلیل حوادث و اتفاقات و تعیین چگالی حوادث و اتفاقات شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال به تفکیک هر شهر و تهیه بانک اطلاعاتی جهت اصلاح شبکه و جلوگیری از حوادث تکراری بیان نمود.

وی در ادامه تشکیل کارگاه آموزشی تئوری و عملی تعمیرات و نصب صحیح الکتروپمپ های شناور برای کلیه نصاب الکتروپمپ های پیمانکاران حوادث واتفاقات در شرکت نوید پمپ در شهرستان ابهر ، تعمیر الکتروپمپ های شناور به تعداد ۵۱ دستگاه و کاهش سوختگی ها به میزان حداقل ۲۰%( نرم استاندارد )نسبت به سال های قبل ،  صرفه جویی ریالی به مقدار ۴۰۰ میلیون تومان و ثبت و تحلیل داده ها (اقلام پایه ، تولید، حوادث و ...) در سامانه سپتا و اخذ گزارش های مرتبط و دسترسی سریع اطلاعات برای کلیه شهرها به منظور بهره برداری مطلوب تر اطلاعات ثبت شده در سامانه سپتا خاطر نشان کرد.

علیخانی در پایان نظارت بر اجرای اصلاح شبکه  به طول ۹کیلومتر و اصلاح ۸۵۰ فقره انشعابات در شهرهای (بوئین زهرا، البرز، بیدستان، محمدیه ، نصرت آباد و ...) و توسعه و اصلاح  خط انتقال آب رازمیان را اقدامات انجام شده این دفتر عنوان نمود.

دسته بندی خبر: