مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اخذ سومین گواهینامه بین المللی مراقبتی ۱۷۰۲۵ توسط شرکت آبفای استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین پیرو ممیزی مراقبتی آزمایشگاه مرکزی که در سال ۹۷ توسط گروه ممیزی آزمایشگاههای آب و فاضلاب کشور و تائید فرآیند مدیریت کیفیت آن آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵،موفق به دریافت سومین و آخرین گواهینامه ممیزی مراقبتی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان، مهندس "رضوان باباخانیا" مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب این شرکت بر اساس این گواهی نامه پارامترهایی نظیر هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلراید،فلوراید،سولفات،نیترات،نیتریت،کربنات،بی کربنات،کدورت کلرباقیمانده و قلیائیت، سختی کل و کلی فرم در طول دوره ممیزی مورد آزمون و مراقبت قرار گرفته و مورد تایید واقع شدند.

دسته بندی خبر: