السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اخذ سومین گواهینامه بین المللی مراقبتی ۱۷۰۲۵ توسط شرکت آبفای استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین پیرو ممیزی مراقبتی آزمایشگاه مرکزی که در سال ۹۷ توسط گروه ممیزی آزمایشگاههای آب و فاضلاب کشور و تائید فرآیند مدیریت کیفیت آن آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵،موفق به دریافت سومین و آخرین گواهینامه ممیزی مراقبتی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان، مهندس "رضوان باباخانیا" مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب این شرکت بر اساس این گواهی نامه پارامترهایی نظیر هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلراید،فلوراید،سولفات،نیترات،نیتریت،کربنات،بی کربنات،کدورت کلرباقیمانده و قلیائیت، سختی کل و کلی فرم در طول دوره ممیزی مورد آزمون و مراقبت قرار گرفته و مورد تایید واقع شدند.

دسته بندی خبر: