اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر شما عزاداران حسینی تسلیت باد. التماس دعا

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی (۳/۹۸)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۲۶ /۰۲ /۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   ۱۹  روز  دوشنبه تاریخ  ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۱۹ روز شنبه تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی

 پاکت ها

۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده شهر تاکستان (باز آفرینی)

۲۵۸۷/۱۳/۹۸

 ۲۳/۲/۱۳۹۸

۲.۶۲۹.۱۲۱.۵۱۸

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده شهر آبیک (باز آفرینی)

۲۵۹۳/۱۳/۹۸

 ۲۳/۲/۱۳۹۸

۲.۹۸۷.۱۴۳.۹۰۱

۱۴۹.۳۶۰.۰۰۰

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

۳

مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

۲۵۷۳/۱۳/۹۸

۲۳/۲/۱۳۹۸

۱۹.۷۰۴.۷۴۴.۶۲۳

۹۸۶.۲۳۸.۰۰۰

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۱۰

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی ـ نقدی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۲/۲۶
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۲/۳۰
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۴- ۳۳۳۷۹۰۵۱ - ۰۲۸۱
عنوان روزنامه: 
کیهان