مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

سال ۹۷ سالی بدون تنش آبی در شهرستان قزوین

به گفته سرپرست امور بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب امور آبفای شهرستان قزوین،با تلاش و کوشش کلیه همکاران و صرفه جویی مشترکین سال ۹۷ بدون تنش در بخش آب شرب استان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب قزوین ، مهندس "حسین حیدری" تولید آب شرب شهرستان قزوین را ۴۰۷۶۴۲۴۵ متر مکعب که میزان ۳۵۴۵۲۵۷۱ متر مکعب را سهم شهر قزوین عنوان نمود.

وی در ادامه آمار کل امداد و حوادث آب شهرستان قزوین را در سال ۹۷ توسط همکاران رفع خطر و ترمیم شده را ۸۶۳۶ فقره بوده که تعداد ۶۸۱۶ فقره آن مربوط به شهر قزوین می باشد که از این تعدا حوادث ، ۹ فقره مربوط به خطوط انتقال آب ، ۱۲۸۴ دفقره مربوط به شبکه توزیع و ۷۳۳۱ فقره انشعاب خاطر نشان کرد.

حیدری متوسط حادثه در بخش آب شرب شهر قزوین در سال ۹۷ را ۱۹ فقره در روز عنوان که نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

وی آمار امداد و حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر قزوین و محمودآبد در سال ۹۷ را ۲۶۳۳فقره بوده که توسط اکیپ امداد شبکه جمع آوری فاضلاب رفع خطر شده است.

مهندس حیدری با بیان این در سال گذشته ۷۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شستشو شده افزود، که تعداد ۱۷۰۰۰ فقره منهول فاضلاب نیز سم پاشی و تعداد ۱۵۵۰۰ فقره سیفون فاضلاب میل زنی شد.

وی در پایان از همکاران امور آبفای شهرستان قزوین که در دفتر بهره برداری آب و در بخش جمع آوری فاضلاب به خاطر تلاش بی وقفه یکساله تشکر و قدردانی نمود.

دسته بندی خبر: