السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

حفر یک حلقه چاه در امور آبفای شهرستان بوئین زهرا

مدیر امور آبفای شهرستان بوئین زهرا از حفر یک حلقه چاه با عمق ۱۸۰ متر جهت افزایش توان تولید آب این شهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین "محمد رضا ششپری" ازدیگر اقدامات در دست اقدام این امور در سال جاری را، ممیزی انشعاب های پر مصرف جهت شناسایی انشعابات غیرمجاز،  توسعه شبکه آب در شهرستان به طول ۵/۳ کیلومتر، ارتقاء و افزایش تصفیه خانه بوئین زهرا ۲۷۰ مترمکعب در شبانه روز، واگذاری ۴۳۵ فقره انشعاب فاضلاب در بوئین زهرا، اصلاح شبکه آب ۴ کیلومتر در شهرستان بیان کرد.

وی در ادامه تعویض دوره ای کنتور ۳۳۰ فقره، ویدئو متری چاهها ۲ حلقه برای تشخیص سطح ایستایی آب ، واگذاری ۷۳۰ فقره انشعاب آب ، تست خوشه ای کنتور ۳۳۰ فقره و ادامه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر شال را از دیگر اقدامات این امور در سال جاری عنوان نمود.

دسته بندی خبر: