مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

عملکرد امور آبفای شهرستان بوئین زهرا در سال ۹۷

مدیر امور آبفای شهرستان بوئین زهرا حجم تولید آب این شهرستان در سال گذشته را ۵۷۲۰۰۰۰ متر مکعب بیان نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین "محمد رضا ششپری" اقدامات صورت گرفته در بخش امور مشترکین این امور را، واگذاری انشعاب آب به تعداد ۷۰۱ فقره، واگذاری انشعاب فاضلاب ۴۲۰ آحاد، شناسایی انشعابات غیر مجاز ۱۰۵ فقره، تعویض کنتورهای خراب ۶۲۴ فقره، تعویض کنتورهای دوره ای ۱۸۷ فقره، تست خوشه ای کنتور ۳۱ فقره مرئی کردن شیر قطع و وصل انشعابات مشترکین ۲۸۸ فقره که میزان طلب از مشترکین ۶۳۰ میلیون تومان در این شهرستان می باشد.

وی اقدامات صورت گرفته در بخش بهره برداری و فنی این اموررا شامل توسعه شبکه ۶۰۰/۳ کیلومتر، اصلاح شبکه آب ۴۵۰ متردر شهر دانسفهان، اصلاح انشعاب آب ۸۱۵ فقره، مرئی کردن شیر آلات شبکه ۲۲۰ فقره، حوادث اصلی شبکه ۶ مورد، حوادث شبکه ۳۴۰ مورد، حوادث انشعابات ۱۱۰۰ و که جمعیت شهری شهرستان ۶۰ هزار نفر و حجم ذخیره آب مخازن این شهرستان را ۲۴۵۰۰ متر مکعب خاطر نشان کرد.

وی با بیان این که فاضلاب شهر بوئین زهرا ۸۶ درصد تحت پوشش اند که طول شبکه فاضلاب این شهر۸۰ کیلومتر که جمعیت بالغ بر ۱۸ هزار نفررا در بر می گیرد، خاطر نشان کردکه در بخش فاضلاب این شهرستان اجرای خط انتقال به طول ۴ کیلومتر در عمق ۵ متری، اجرای شبکه فاضلاب ۲۰۰/۳ کیلومتر، هم سطح سازی دریچه آب و فاضلاب به تعداد ۱۸۰ مورد، شست شوی شبکه به طول ۷۵ کیلومتر در سال گذشته انجام شده است.

ششپری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این امور را احداث سرویس بهداشتی به تعداد ۴ باب در ساختمان اداری و انبار شهر، درختکاری فضای سبز تصفیه خانه به تعداد ۵۰۰ اصله نعال غیر مثمر شامل سپیدار و کاج، برگزاری کلاس های توجیحی و اموزشی برای متصدیان امور مشترکین ، کنتور نویسان، ناظرین، پیمانکاران، خرید یک دستگاه واتر جت خاور جهت شست شوی شبکه با هزینه ۶۲۰ میلیون تومان بیان کرد.

دسته بندی خبر: