السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ امور آبفای شهرستان ها:

ارزیابی عملکرد امورات و ادارات استان طی سال ۹۷ و کسب امتیاز مکتسبه جهت ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر در امورات و ادارات استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این ارزیابی ها  امور آبفای شهرستانهای البرز و قزوین به طور مشترک اول شدند و امور آبفای شهرستان آوج دوم شد.

و در ارزیابی عملکرد سال سال ۱۳۹۷ ادارات آبفای استان قزوین،  اداره آبفای دانسفهان و رازمیان مشترکا اول شدند.

دسته بندی خبر: