مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ امور آبفای شهرستان ها:

ارزیابی عملکرد امورات و ادارات استان طی سال ۹۷ و کسب امتیاز مکتسبه جهت ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر در امورات و ادارات استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این ارزیابی ها  امور آبفای شهرستانهای البرز و قزوین به طور مشترک اول شدند و امور آبفای شهرستان آوج دوم شد.

و در ارزیابی عملکرد سال سال ۱۳۹۷ ادارات آبفای استان قزوین،  اداره آبفای دانسفهان و رازمیان مشترکا اول شدند.

دسته بندی خبر: