مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

افزایش ارتفاع دکل تله متری امورآبفای آبیک:

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان قزوین ازافزایش ارتفاع دکل تله متری امور آبفای آبیک از ۳۰ متر به ۳۹ متر جهت ارتباط پایدار با شهر خاکعلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "مهدی حسین خانی" افزود: پس از راه اندازی تله متری شهر خاکعلی و ارتباط آن با شهر آبیک، شبکه تله متری و اتوماسیون شهر آبیک به سیستم اختصاصی وایرلس آبفای قزوین متصل گردیده و این موضوع از حیث الزامات شبکه های صنعتی و پدافندی امری مهم و قابل توجه می باشد.

دسته بندی خبر: