السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

افزایش ارتفاع دکل تله متری امورآبفای آبیک:

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان قزوین ازافزایش ارتفاع دکل تله متری امور آبفای آبیک از ۳۰ متر به ۳۹ متر جهت ارتباط پایدار با شهر خاکعلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "مهدی حسین خانی" افزود: پس از راه اندازی تله متری شهر خاکعلی و ارتباط آن با شهر آبیک، شبکه تله متری و اتوماسیون شهر آبیک به سیستم اختصاصی وایرلس آبفای قزوین متصل گردیده و این موضوع از حیث الزامات شبکه های صنعتی و پدافندی امری مهم و قابل توجه می باشد.

دسته بندی خبر: