مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

عملکرد امور آبفای شهرستان آبیک دربخش درآمد و امور مشترکین شش ماهه دوم سال ۹۷

سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شهرستان آبیک از اجرای نصب انشعاب آب به تعداد ۱۸۰ فقره و نصب انشعاب به فاضلاب به تعداد ۴۲۵ آحاد در شش ماهه دوم سال در این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، "هادی صمغ آبادی"  از دیگراقدامات صورت گرفته در بخش مشترکین ودرآمد را تعویض کنتور خراب دوره ای به تعداد ۸۲۰ عدد، اصلاح انشعابات آب ۷۹۵ فقره و شناسایی انشعابات غیر مجاز ۲۹ فقره که از این تعداد ۱۰ فقره به انشعاب آب مجاز تبدیل گردید.

وی در پایان جریمه تبدیل انشعاب غیر مجاز به انشهاب مجاز را مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیون ریال عنوان نمود.

دسته بندی خبر: