السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

عملکرد امور آبفای شهرستان آبیک دربخش درآمد و امور مشترکین شش ماهه دوم سال ۹۷

سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شهرستان آبیک از اجرای نصب انشعاب آب به تعداد ۱۸۰ فقره و نصب انشعاب به فاضلاب به تعداد ۴۲۵ آحاد در شش ماهه دوم سال در این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، "هادی صمغ آبادی"  از دیگراقدامات صورت گرفته در بخش مشترکین ودرآمد را تعویض کنتور خراب دوره ای به تعداد ۸۲۰ عدد، اصلاح انشعابات آب ۷۹۵ فقره و شناسایی انشعابات غیر مجاز ۲۹ فقره که از این تعداد ۱۰ فقره به انشعاب آب مجاز تبدیل گردید.

وی در پایان جریمه تبدیل انشعاب غیر مجاز به انشهاب مجاز را مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیون ریال عنوان نمود.

دسته بندی خبر: