السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین نیلوفر قوچ خانی بعنوان مدیر دفتر قراردادهای شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به توانمندی، تجربه و دانش شما به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین منصوب می شوید.

در پایان آمده است: با عنایت به امیت آن دفتر در انجام به موقع طرحها، پروژه ها و خدمات رسانی مطلوب ودرموعد مقرر به ذینفعان شرکت امید است با رعایت تقوای الهی،در راستای پیشبرد اهداف سازمانی موفق و موید باشید.

دسته بندی خبر: