السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب مهندس" زهرا نیاقی ها " به عنوان دبیر انجمن تنیس روی میز وزارت نیرو

 با ابلاغ  "مالک حسین زاده " دبیر شورای مرکزی ورزش و مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق وزارت نیرو، مهندس" زهرا نیاقی ها" از کارشناسان ستادی آبفای استان قزوین به عنوان دبیر انجمن تنیس روی میز وزارت نیرو منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی به نامبرده آمده است، در راستای اجرای بند ۴-۳-۲-۱ نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم انجمن تنیس روی میز وزارت نیرو بدینوسیله به عنوان دبیر انجمن تنیس روی میزمنصوب می شوید.

در ادامه آمده است:انتظار می رود در راستای تحقق اهداف و برنامه های انجمن ورزشی رشته تنیس روی میز نهایت سعی و تلاش خود را بکار گیرید.

در پایان آمده است،امید است در سایه توجهات الهی همواره در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید.

دسته بندی خبر: