مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

شناسایی ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز شهر قزوین

به گفته مدیر امور مشترکین و درآمد امور آبفای شهرستان قزوین طی سال جایر تعداد ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز در این شهر شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ، "سید ابوالفضل حسینی" در این باره افزود: از ابتدای سال تا کنون ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز به مبلغ بالغ بر ۸ میلیارد ریال شناسایی شد که تعداد ۴۶ فقره پرونده سازی و به دفتر حقوقی ارجاع و ۳۵ فقره حق انشعاب دریافت و تبدیل به مجاز شد.

دسته بندی خبر: