السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ساخت و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه نیاز به ۹۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دارد

مدیر عامل آبفای استان ساخت و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه راتوسط بخش خصوصی که در مدول اول با سه خط جریان و با ظرفیت ۲۳ هزار متر مکعب عنوان، که ظرفیت کل را ۳۵ هزار متر مکعب با متوسط جریان ورودی ۲۶۶ لیتر در ثانیه که در حال حاضر با ورودی ۱۶۰  لیتر در ثانیه است بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مهندس "داراب بیرنوندی" در جلسه ای که با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی در شرکت آبفای استان برگزار شد افزود: شهرمحمدیه، شریفیه و ناحیه شهری مهرگان  ۱۵۳۰۱۸  نفر جمعیت دارد که ساخت تصفیه خانه برای این شهر را ۹۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز عنوان کرد.

مدیر عامل آبفای استان افزود: با تمام محدودیتهای مالی و مشکلاتی که در رابطه با هزینه های جاری شرکت داریم از سال ۹۲ به بعد ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و یاعمرانی تامین و هزینه گردیده است و این تصفیه خانه فاضلاب موقت شامل ۲ لاگون بی هوازی و ۵ لاگون اختیاری و یک حوضچه تماس کلر بوده و  در ۶ ماهه گذشته حوضچه سوم بی هوازی و تجهیز و راه اندازی ۱۰ هواده سطحی  راه اندازی گردیده است و نیز هر ساله با تغییرات و ارتقاء و اورهال کردن تصفیه خانه موقت مدیریت پساب برای استفاده از  آبیاری محدود صورت پذیرفته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب جهت آبیاری غیر خوراکی است که بایستی الگوی کشت مناسب با این پساب توسط سازمان محترم جهاد کشاورزی تدوین و توسط کشاورزان عزیز رعایت گردد.

دسته بندی خبر: