السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتخاب دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل شرکت آبفای استان به عنوان دستگاه برتر

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آبفای استان قزوین از سوی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور به عنوان دستگاه برتر در بین شرکتهای آب و فاضلاب شهری کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "سید حمیدرضا کشفی" معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، در نامه ای به مدیر عامل آبفای استان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل این شرکت را نسبت به عملکرد و ارزیابی  در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری کشور حائز رتبه برتر (درجه خوب) انتخاب شد.

دسته بندی خبر: