السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

با ابلاغ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

انتصاب" علیرضا ذوالفقاری نژاد " به عضویت در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی شرکت مهندسی آبفای کشور

 

با ابلاغ  "شکوه نوروزی " مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، " علیرضا ذوالفقاری نژاد" از مدیران ستادی آبفای استان قزوین به عضویت در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی شرکت مهندسی آبفای کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی آمده است، ضمن قدردانی و تشکر از آن شرکت که در تحقق اهداف حقوقی صنعت،همکاری و مساعدت لازم را با این دفتر مبذول داشته اید. علیرضا ذوالفقاری نژاد مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی آن شرکت جهت عضویت در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب می شود.

دسته بندی خبر: